Kocábka 2012 poněkud zeširoka

Cestou na Kocábku - na rozpáleném kutnohorském náměstí Epy de Mye coby hudební část akce Veterán ralye.

1/66